Mateřská škola Josefa Skupy

Za zpěvem ptáčků

 „Za zpěvem ptáčků“ se všechny děti z naší MŠ vydají v rámci Dne „D“ do přírodní památky Turkov. Prosíme maminky, aby svým dětem na tento den připravily do baťůžků malou svačinku a pitíčko. Termíny akce pro jednotlivé třídy budou včas upřesněny na informačních tabulích a nástěnkách v naší MŠ.