Mateřská škola Josefa Skupy

Objednávání stravy internetem

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování služeb naší školní jídelny jsme zavedli novou službu Objednávání stravy Internetem.

Děti budou automaticky přihlášeny k celodennímu stravování na celý kalendářní měsíc, na Vás pak bude, abyste stravu dítěte nezapomněli odhlásit nebo v systému změnit, pokud to budete potřebovat. (např. z celodenní na polodenní, odběr pouze přesnídávky je možný jen u dětí v adaptačním režimu).

Aplikace Strava.cz Vám umožní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.

Přihlašování do aplikace probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

Přihlašovací údaje Vám zašle vedoucí školní jídelny na emailovou adresu, kterou jste zadali do přihlášky
ke stravování
.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Mobilní aplikaci Strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete stáhnout z Google Play, aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

Odhlášky stravy dětí v aplikaci www.strava.cz je možno provést:

na pondělí vždy do 7,30 hodiny ranní, na další dny vždy do 12 hodin předešlého dne (pozor -
za neodhlášené obědy Vám bude účtována cena jídla v plné výši, tj. 105 Kč děti do 6 let, 112 Kč děti
s odkladem školní docházky ).


Pro případné nejasnosti, dotazy kontaktujte vedoucí školní jídelny, e-mail: [email protected], telefonní číslo 775 611 542.


Objednávání stravy internetem nesouvisí s omluvou dětí s povinnou předškolní docházkou, proto je nutno nadále děti z docházky omlouvat telefonicky nebo přímo u třídních učitelek, tak jako doposud. Uvítáme také omluvu nepřítomnosti ostatních dětí, zejména pokud jsou dlouhodobě nemocné, v karanténě apod.(obecně nepřítomnost delší než 3 dny), abychom si byli jisti, že máte nadále zájem naši MŠ navštěvovat. Učitelka nebude Vaše dítě po telefonickém či osobním odhlášení dítěte odhlašovat ze stravy.cz, toto si musí rodič zajistit sám!

Děkuji předem za spolupráci.               Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ