Mateřská škola Josefa Skupy

O naší mateřské školce

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 sloučením dvou samostatných, nedaleko od sebe vzdálených škol (cca 5 minut pěší chůze), Mateřské školy Jana Šoupala 1611 a Mateřské školy Josefa Skupy 1642. Mateřská škola má proto v současné době dvě pracoviště. Ředitelka MŠ sídlí na odloučeném pracovišti MŠ J.Skupy 1642, za pracoviště MŠ J.Šoupala 1611 zodpovídá statutární zástupkyně.

Obě budovy jsou sídlištní, ale přesto v klidném prostředí plném zeleně, stromů parkových ploch. V blízkosti obou škol se nachází les, lesopark, hřiště, základní škola, rybník,… Obě školy mají prostorné zahrady, které jsou vybaveny zajímavými herními prvky. Obsahují skluzavky, pružinové houpačky, prolézačky, šplhadla či altánek pro děti. Obě mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu „Školka plná zábavy“, který vychází z mezinárodního vzdělávacího programu „Začít spolu.“

HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V KOMPETENCÍCH DÍTĚTE JSOU:

 • Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je.
 • Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost.
 • Být tvůrčí a mít představivost.
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme.
 • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.

HLAVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU, KTERÉ UPLATŇUJEME:

 • Individualizace
 • Centra aktivit
 • Spolupráce s rodinou
 • Integrované učení hrou
 • Tematické plánování

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NAŠÍ ŠKOLY OBSAHUJE TYTO INTEGROVANÉ BLOKY:

 1. Ve školce jsme kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
 2. Podzim vchází do dveří, nikdo tomu nevěří!
 3. Co ta očka vidí? Vidí, vidí lidi.
 4. Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji.
 5. Svět je plný záhad.
 6. Haló, všichni vstávejte! Jaro opět vítejte!
 7. Prázdniny tu budou hned, pojedeme na výlet.

V naší škole je prostor tříd a heren rozdělen do specificky upravených koutků, tzn. center aktivit, která vedou děti k samostatnosti, spolupráci a komunikaci, k možnosti výběru činností, umožňují dostupnost všech materiálů.