Mateřská škola Josefa Skupy

Projekty

Projekty EU:

 • DOTAČNÍ PROGRAM BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - ZDE
 • OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ - ZDE
 • OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ - ZDE
 • POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM OHROŽENÝM CHUDOBÁCH VE ŠKOLÁCH z prostředků OP PMP v MSK, podpořený finančními prostředky z OP PMP (MŠ je partner, příjemce MSK)
 • OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ II - ZDE
 • OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ III - ZDE
 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU 2022 - ZDE
 • MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP Ostrava III - ZDE

Projekty s finanční podporou Statutárního města Ostravy:

 • 2024 JÁ, MALÝ STAVITEL - ZDE
 • 2024 NAŠI ZVÍDÁLCI - ZDE
 • 2023 ZVÍDÁLCI  MYSLÍ, POZORUJÍ A TVOŘÍ - ZDE
 • 2022 ZVÍDÁLCI OBJEVUJÍ SVĚT - ZDE
 • 2021 ROK PŘEDŠKOLÁKA - UČENÍ HROU - ZDE

Projekty s finanční podporou Úřadu městského obvodu Poruba:

 • 2022 DINOÉRA – 15 000 Kč

Cílem projektu bylo vedení dětí k povědomí o vývoji zvířat - z minulosti do současnosti, podněcování k tvořivosti a fantazii, práci s informacemi, hledání poznatků v encyklopediích, chápání naší minulosti nezkresleně, na základě faktů, prostřednictvím různorodých činností. Děti se seznamovaly s pravěkem motivačním krátkým divadelním představením hraným učitelkou a maňáskem Dino, využívaly zakoupené pomůcky v prožitkových aktivitách a činnostech formou zábavného učení. Následoval společný výtvarně zábavný týden „ Jak vidím pravěk“ a zábavné dopoledne pro děti, „ Kam se schoval malý Dino?“ . Všechny připravené aktivity si děti náležitě užily a zábavnou formou se dověděly mnoho nových informací o době dávno minulé.

 • 2021 CESTA KOLEM SVĚTA - 25 000 Kč

Cílem projektu bylo zajímavými aktivitami rozšířit u dětí povědomí o Zemi, světadílech, seznámit je s odlišnostmi, naučit je práci s informacemi. Dotaci jsme využili na nákup učebních pomůcek a výukových programů pro děti. Projekt začal v lednu 2021 seznámením s polárními zeměmi a postupně do června 2021 jsme děti seznamovali s dalšími světadíly. Vyvrcholením byl společný zábavný a naučný týden s prožitkovými aktivitami a Cesta kolem světa - zábavné dopoledne pro děti.