Mateřská škola Josefa Skupy

KROUŽKY PRO DĚTI

Prvními lekcemi zahájí svou činnost naše zájmové kroužky. Taneční a pohybový kroužek Carmen, který povede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 14,30-15,15 hod. (MŠ J. Šoupala) a 15.30 - 16.15 hod. (MŠ J. Skupy). První lekce se uskuteční již 3. 10. 2023. Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu v době od 15.15 - 16.00 hod. ve třídě Beruška ( MŠ J. Skupy), a každý čtvrtek ve třídě Žabka (MŠ J. Šoupala). První lekce je naplánována na 4. 10. a 5.10. 2023. Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta,  Simona Dziehlová, Bc. Michaela Atanasovová a Veronika Koldová, bude probíhat v čase cca 12.20 - 12.45 hod.  k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička a učebně v přízemí MŠ, v předem určené dny pro jednotlivé děti. ( MŠ J. Skupy) na MŠ J. Šoupala působí jako logopedický asistent Jarmila Mroviecová. Zvídálek, kroužek pro naše děti rozvíjející jejich vědomosti, dovednosti, návyky, nadání a talent, se bude konat každý čtvrtek v naší MŠ v učebně v přízemí, v době od 12.30 - 13.30 hod. (MŠ J.Skupy) V tomto kroužku se budou děti střídat. Od nového školního roku bude probíhat kroužek pro děti s odkladem školní docházky zaměřený na komplexní přípravu dětí na vstup do ZŠ. Bude  probíhat každou středu v sudém týdnu od 12,30-13,00 a v lichém týdnu od 8,30-9,00 hod. pod vedením paní učitelky Bc. Karolíny Vantuchové na budově J. Skupy. Na budově MŠ J. Šoupala vždy v úterý od 12,30-13,00 hod. pod vedením paní učitelky Bc. Martiny Kučerové.