Mateřská škola Josefa Skupy

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

2. Důvod a způsob založení

2.1 Zřizovatel

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.3 Telefonní čísla

4.4 Adresa internetové stránky

4.5 Adresa e-podatelny

4.6 Další elektronické adresy

4.7 Datová schránka

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.