Mateřská škola Josefa Skupy

Plavání v době stávky

V den stávky bude zajištěna pouze výuka plavání. Vzhledem k tomu, že dne 27.11.2023 mají přihlášené děti 2.lekci výuky plavání, prosím rodiče, pokud nechtějí, aby jim tato lekce propadla bez náhrady, aby své děti dovedli k MŠ v 7,00 hodin a po výuce plavání si je opět vyzvedli před MŠ, a to v čase od 10,30 do 11,00 hodin. Svačina nebude zajištěna, vezměte s sebou + pitíčko. Doprovázet budou 2 pedagogičtí pracovníci, kteří se do stávky nezapojili. Všem dětem pracoviště MŠ J.Šoupala bude odhlášena strava vedoucí školní jídelny. Děkuji.