Mateřská škola Josefa Skupy

Online beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče předškolních dětí, srdečně Vás zveme na besedu s Mgr. Marii Slabou a Mgr. Libuší Šoustalovou, pedagogy ZŠ J. Šoupala na téma: "SKOK DO ŠKOLY“.

KDY: ve čtvrtek, 23. 3.2023 v 15:30 hodin

KDE: online – MS Teams

PŘIHLÁŠKY: nahlaste svůj zájem na email [email protected] .Uveďte jméno, příjmení účastníka a e-mailovou adresu, na kterou Vám bude před zahájením schůzky zaslán odkaz k připojení

Program: • Informace o ZŠ J. Šoupala v Ostravě - Porubě, termíny zápisu dětí do ZŠ • Přípravná třída na ZŠ J.Šoupala • Školní zralost – sebeobsluha, jemná/hrubá motorika, oromotorika, výslovnost, grafomotorika, uvolnění ruky, sociální zralost • Pravidla - co by dítě mělo zvládnout, než vkročí k nám
do školy • Problematika ADHD a práce s těmito dětmi • Spolupráce MŠ a ZŠ – informace o společném projektu „Skokánek“, náplně setkávání • Diskuze Nenechte si ujít toto odborně zaměřené tematické setkání, jehož cílem je poskytnout Vám dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem Vašich dětí na základní školu a možnostmi při volbě ZŠ.