Mateřská škola Josefa Skupy

Dobrokabaret k MDD

Pásmo příběhů, pohádek, kouzlení, převleků a hlavně písniček, bude pro naše děti připraveno k Mezinárodnímu dni dětí na naší školní zahradě. Akce s názvem Dobrokabaret Milana Šťastného se uskuteční ve středu 31. 5. od 10.00 hod.
Vybíráme 40 Kč.