Mateřská škola Jana Šoupala

Sponzoři

NAŠE MATEŘINKA DĚKUJEME VŠEM SPONSORŮM A RODIČŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ!!!

KALENDÁŘNÍ ROK: 2022

  • Firmě HORKON Vratimov – 5 000 Kč – knihy pro předškoláky MŠ J.Skupy u příležitosti rozloučení s MŠ

KALENDÁŘNÍ ROK: 2021

  • Spolku příznivců MŠ J.Šoupala – 64 233 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti
  • Spolku příznivců MŠ J.Skupy– 43 700 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti
  • Fyzické osobě - třída SLUNÍČKO - 3 000 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti, nákup pastelek pro předškoláky MŠ J.Skupy - rozloučení s MŠ
  • Fyzické osobě - třída KOČIČKA - 1 000 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti

KALENDÁŘNÍ ROK: 2020

  • Spolku příznivců MŠ J.Skupy – 46 000 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti
  • Fyzické osobě - třída Beruška - 3 000 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti
  • Fyzické osobě - třída Kočička - 1 000 Kč - hračky a učební pomůcky pro děti, nákup knih pro předškoláky MŠ J.Skupy

Velké poděkování patří Spolku příznivců obou mateřských škol, zejména pak výboru spolku, např. za přípravu Mikuláškých balíčků pro děti, pomoc při různých společných akcích a také všem rodičům, kteří spolupracují a pomáhají různým způsobem naší mateřské škole.

MOC DĚKUJEME!!