Mateřská škola Jana Šoupala

Provozní informace

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace

Ředitelka MŠ: Jindřiška Vavrečková - budova J. Skupy

Statutární zástupkyně: Jana Mlýnková - budova J. Šoupala

Provozní doba MŠ J. ŠOUPALA: 6,00 – 16,30 hodin 

  • všechny děti se scházejí od 6,00 do 7,00 – 7,30 hodin v prostřední třídě v 1. patře od 7,00 /30/ – 8,30 hodin se pak scházejí na svých kmenových třídách
  • rozcházení dětí od 12,00 -12,45 a 14,45 – 15,30-/16,00/ na svých kmenových třídách, /15,30/-16,00-16,30 v prostřední třídě 1. patro. viz školní řád

Provozní doba MŠ J. SKUPY: 6,00 – 17,00 hodin

  • všechny děti se scházejí od 6,00 do 7,00 – 7,30 hodin v prostřední třídě v 1. patře od 7,00 /30/ – 8,30 hodin se pak scházejí na svých kmenových třídách
  • rozcházení dětí od 12,00 -12,45 a 14,45 – 15,30-/16,00/ na svých kmenových třídách, /15,30/-16,00-17,00 v prostřední třídě 1. patro. viz školní řád Kapacita MŠ J. ŠOUPALA:130 dětí Kapacita MŠ J. SKUPY: 130 dětí

Třídy MŠ J. ŠOUPALA:

  • kapacita tříd: dle vyhlášky č.14/2005 Sb. až 24 dětí, maximálně do povolené výjimky 26 dětí

třída Sluníčko, Medvídek, Jablíčko, Žabka, Klubíčko

Třídy MŠ J. SKUPY:

  • kapacita tříd: dle vyhlášky č.14/2005 Sb. až 24 dětí, maximálně do povolené výjimky 26 dětí

 třída Beruška, Sluníčko, Kočička, Květinka, Motýlek

Zabezpečení budovy MŠ a pravidla vstupu osob do MŠ

Budova MŠ je z bezpečnostních důvodů po celý den uzavřena, tzn. také v době scházení a rozcházení dětí. Budovy MŠ mají bezpečnostní systém otevírání dveří. Zákonní zástupci mají pro vstup do budovy zakoupené čipy, které používají v době scházení 6,00 – 8,30 hodin a rozcházení dětí 12,00 -12,45 a 14,45 -16,30-17,00 hodin. Mimo dobu scházení a rozcházení dětí funguje klasický dorozumívací systém (bzučák) viz. školní řád.

Aktuální úplata za PV ve školním roce 2023/2024 je 500 Kč viz. školní řád.

Objekt mateřské školy, včetně školní zahrady je střežen kamerovým systémem se záznamem.