Mateřská škola Jana Šoupala

Platební podmínky

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výše stravného ve věkové kategorii do 6 let na 1 dítě a 1 den:

 :: přesnídávka………………...….……… 14,00 Kč

 :: oběd………………….......……...………. 19,00 Kč

 :: odpolední svačina……………………..9,00 Kč

POLODENNÍ STRAVA :

 :: přesnídávka + oběd………………… 33,00 Kč

CELODENNÍ STRAVA:

 :: přesnídávka + oběd + svačina ... 42,00 Kč.

V ceně stravného je zahrnut pitný režim po celý den.

Výše stravného ve věkové kategorii 7 let na 1 dítě a 1 den (děti s odkladem školní docházky):

 :: přesnídávka………………………… 15,00 Kč

 :: oběd………………… ……………….  25,00 Kč

 :: odpolední svačina…………………9,00 Kč

POLODENNÍ STRAVA :

 :: přesnídávka + oběd………………… 40,00 Kč

CELODENNÍ STRAVA:

:: přesnídávka + oběd + svačina …….. 49,00 Kč.

V ceně stravného je zahrnut pitný režim po celý den.

Odhlašování a přihlašování stravy bude nadále probíhat v aplikaci strava.cz

(na pondělí vždy do 7,30 hodin, na další dny do 12 hodin předešlého dne)

Neodhlášený oběd dětí do 6 let 42 Kč + 63 Kč režijní a mzdové náklady = 105 Kč (od 1.9.2023)

Neodhlášený oběd 7 letí 49 Kč + 63 Kč režijní a mzdové náklady = 112Kč (od 1.9.2023)

Úplata za předškolního vzdělávání (školné) s platností od 1.9.2023: 500 Kč měsíčně.

Školné neplatí děti předškolního věku, které v daném kalendářním roce do 31.8. dovrší 5 let věku a odklady školní docházky.

Informace o způsobu placení stravného a školného:

Stravné a školné se platí dohromady vždy zálohově dopředu do 25. dne předcházejícího měsíce (Výpočet částky = denní sazba x počet stravovacích dnů + školné).

Vyúčtování stravného bude provedeno 1x ročně vždy na konci školního roku k 31.8.

Číslo účtu: 35-1649359389/0800 Česká spořitelna

Variabilní symbol:

Přidělen

Konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítě.

Zálohová platba:

Věková kategorie do 6 let:

celodenní strava 1424,- Kč (42 Kč x 22 dnů + 500 Kč)

polodenní strava 1226,- Kč (33 Kč x 22 dnů + 500 Kč)

Věková kategorie do 7 let:

celodenní strava 1078,- Kč (49 Kč x 22 dnů) (odklady školní docházky)

polodenní strava 880- Kč (40 Kč x 22 dnů)


Pokud posíláte nízké zálohové platby, prosím o jejich úpravu.

Děkuji za pochopení.