Mateřská škola Jana Šoupala

Prázdninový provoz pro rodiče MŠ O. Synka

INFORMACE ŘEDITELKY MŠ J.ŠOUPALA K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MŠ J.ŠOUPALA, PRACOVIŠTI MŠ J.ŠOUPALA 1611/2

Vážení rodiče, v rámci dlouholeté spolupráce mezi našimi mateřskými školami zajišťuje MŠ J.Šoupala prázdninový provoz pro děti z MŠ O.Synka a jejich odloučených pracovišť, a to v měsíci ČERVENCI: od 1.7.2023– do 31.7.2023 na pracovišti MŠ J.Šoupala 1611

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI k prázdninovému provozu: 1.Vyplnit Žádost o přijetí do MŠ na dobu určitou ( ke stažení na www.skupysoupala.cz →MŠ J.Šoupala →Vstoupit→Pro rodiče→FORMULÁŘE) https://www.skupysoupala.cz/mssoupala/formulare-akt.html

2. Kopii vyjádření lékaře, potřebnou k přijetí dítěte do náhradní MŠ si předají ředitelky obou MŠ po obdržení Vaší Žádosti o přijetí. NEZASÍLEJTE!

3. V termínu od 20.3.2023 – do 31.3.2023 naskenovanou Žádost o přijetí i s Vašim podpisem zaslat na email: [email protected], popř. po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 775 611 540) osobně donést do MŠ J.Skupy (sídlo ředitelky MŠ J.Šoupala). Žádosti nezasílejte dříve, nebude k nim přihlíženo!!! V měsíci únoru a březnu zjišťujeme prázdninový provoz našich dětí, proto na dříve zaslané žádosti nebudeme reagovat.

4. E mailem Vám bude potvrzeno přijetí Vaší žádosti a do 30 dnů od podání Vaší žádosti Vám opět e mailem zašleme vyrozumění o přijetí dítěte na dobu určitou. Kapacita mateřské školy je omezena, není možné vyhovět všem žádostem. Prosím tedy o vzájemnou ohleduplnost.

5. Veškeré informace, potřebné k přijetí k prázdninovému provozu do MŠ J.Skupy jsou k dispozici na Žádosti o přijetí dítěte do MŠ na dobu určitou. 7. V případě nejasností kontaktujte ředitelku MŠ J.Šoupala na telefonním čísle 775 611 540. Děkuji Vám za pochopení a dodržení stanoveného postupu. V Ostravě – Porubě, dne 9.2.2023 Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ J.Šoupala 1611