Mateřská škola Jana Šoupala

Plavání s Žabičkou - VOLNÁ MÍSTA

Vážení rodiče,

máme ještě volná místa do kurzu plávání. Pokud máte zájem, přihlaste se u svých třídních učitelek co nejdříve, nejpozději však do 30.9.2022.

Cena kurzu (10 lekcí): 1100 Kč

Cena za autobus(10lekcí): 1200 Kč

Celková částka za dítě: 2300 Kč

Přihlášení dítěte je závazné. Plavání se uskuteční pouze v případě naplnění kurzu 25 dětmi (z důvodu dodržení sjednané ceny kurzu). Peníze při neúčasti dítěte na plavání se nevrací.

Termín: 21.11.2022 - 6.2.2023 (pondělí)

Děkujeme. Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ