Mateřská škola Jana Šoupala

Fotografování v MŠ - Zima za oknem

Dne 21.9. od 10,00 hod. pro zájemce proběhne fotografování dětí. Zvýhodněná nabídka – sada „Zima za oknem“ za 400,- Kč. Bližší informace budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.