Mateřská škola Josefa Skupy

Prázdninový provoz MŠ J. SKUPY

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU – NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Srpen: provoz MŠ J.Skupy (1.8.- 23.8.2024)

PRO DĚTI Z MŠ J.SKUPY JE V PROVOZU TŘÍDA BERUŠKA, SLUNÍČKO A MOTÝLEK (vchod č.2).

PRO DĚTI Z MŠ J.ŠOUPALA JE VYHRAZENA TŘÍDA KVĚTINKA A KOČIČKA (vchod č.1) A TŘÍDA MOTÝLEK (vchod č.2).

DĚTI Z MŠ O.SYNKA BUDOU SPOLEČNĚ S DĚTMI MŠ J.SKUPY UMÍSTĚNY DO TŘÍDY SLUNÍČKO (vchod č.2),

DĚTI Z MŠ L.PODÉŠTĚ BUDOU SPOLEČNĚ S DĚTMI MŠ J.SKUPY A MŠ ŠOUPALA UMÍSTĚNY DO TŘÍDY MOTÝLEK (vchod č.2),

DĚTI Z MŠ O. JEREMIÁŠE – BUDOU SPOLEČNĚ S DĚTMI MŠ ŠOUPALA VE TŘÍDĚ KOČIČKA (vchod č.1).

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD JE K DISPOZICI NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH MŠ (2 VCHODY). VYUŽÍVEJTE PROTO VCHODU A TAKÉ ŠATNY TĚCHTO TŘÍD, KDE BUDOU PŘIPRAVENY VIZITKY SE JMÉNY VAŠICH DĚTÍ. VYBERTE SI VOLNOU ZNAČKU A VIZITKOU OZNAČTE DANÝ BOX.

VŠECHNY DĚTI SE BUDOU SCHÁZET DO 7,30 HODIN A ROZCHÁZET OD cca 15,30 HODIN V PROSTŘEDNÍ TŘÍDĚ SLUNÍČKO (1.PATRO). BUDOVA MŠ BUDE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PO CELÝ DEN UZAMČENA. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ Z MŠ J. SKUPY SI ODEMKNOU MŠ ČIPEM, KTERÝ JE AKTIVNÍ PRO OBA VCHODY MŠ!!! NEPOUŠTĚJTE CIZÍ OSOBY DO BUDOVY!!! OSTATNÍ – PROSÍM ZVOŇTE NA SVOU TŘÍDU (do 7,30 a od cca 15,30 hodin na třídu Sluníčko nebo vždy, pokud se nedozvoníte na svou kmenovou třídu).

O PRÁZDNINÁCH NÁM OPĚT BUDOU VYPOMÁHAT Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PANÍ UČITELKY A SPRÁVNÍ PERSONÁL Z MŠ J. ŠOUPALA. VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST PŘEDÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ A DBEJTE NA TO, ABYSTE PANÍ UČITELCE DÍTĚ OSOBNĚ PŘEDALI (paní učitelky všechny děti neznají, a proto je důležité, aby si paní učitelka od Vás dítě převzala).

POKUD NASTANOU V PRÁZDNINOVÉM PROVOZU JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ORGANIZAČNÍ ZMĚNY (menší počet dětí a z tohoto důvodu omezení počtu tříd v provozu), BUDEME VÁS O NICH INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM LETÁČKU NA DVEŘÍCH ŠATNY.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY DĚTÍ: www.strava.cz‚ (v pondělí do 7,30 hodin, ostatní dny do 12 hodin předešlého dne). Přihlašovací údaje mají všichni rodiče k dispozici, popř. kontaktujte vedoucí ŠJ na telefonním čísle 775 611 542. Neodhlášené obědy budou účtovány v plné výši, tj. 105 Kč děti do 6 let, OŠD 112 Kč.

PŘEDEM VŠEM RODIČŮM DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A DĚTEM PŘEJI KLIDNÝ POBYT V NAŠÍ MŠ.

V Ostravě, 28.6.2024                                                             Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ