Mateřská škola Josefa Skupy

Pohádkohraní v ZŠ

V pondělí 6. 11. odejdou naše předškolní děti do ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Čeká zde na ně od 9.00 hod. vzdělávací program „Pohádkohraní“, který budou absolvovat společně se žáky této školy. Akce je součástí společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala s názvem Skokánek, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy.