Mateřská škola Josefa Skupy

Zápis dětí do MŠ

Na Zápisu dětí do naší MŠ pro školní rok 2022/2023 jsme přivítali nové děti společně se svými rodiči. Rodiče zde odevzdali připravené přihlášky a další dokumenty a představili své děti. Ty si poté domů odnesly malou pozornost ve formě hračky či zápichu, které pro ně vyrobily děti v naší MŠ společně s paní učitelkami. V současné době jsou již na hlavních dveřích MŠ a na našich webových stránkách www.skupysoupala.cz zveřejněny seznamy nově přijatých dětí.