Mateřská škola Josefa Skupy

Platební podmínky

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výše stravného ve věkové kategorii do 6 let na 1 dítě a 1 den:

 :: přesnídávka………………...….……… 12,00 Kč

 :: oběd………………….......……...………. 17,00 Kč

 :: odpolední svačina……………………..8,00 Kč

POLODENNÍ STRAVA :

 :: přesnídávka + oběd………………… 29,00 Kč

CELODENNÍ STRAVA:

 :: přesnídávka + oběd + svačina ... 37,00 Kč.

V ceně stravného je zahrnut pitný režim po celý den.

Výše stravného ve věkové kategorii 7 let na 1 dítě a 1 den (děti s odkladem školní docházky):

 :: přesnídávka………………………… 13,00 Kč

 :: oběd………………… ………………. 24,00 Kč

 :: odpolední svačina……………………..9,00 Kč

POLODENNÍ STRAVA :

 :: přesnídávka + oběd………………… 37,00 Kč

CELODENNÍ STRAVA:

:: přesnídávka + oběd + svačina …….. 46,00 Kč.

V ceně stravného je zahrnut pitný režim po celý den.

Odhlašování a přihlašování stravy bude nadále probíhat v aplikaci strava.cz

(na pondělí vždy do 7,30 hodin, na další dny do 12 hodin předešlého dne)

Neodhlášený oběd dětí do 6 let 37 Kč + 77 Kč režijní a mzdové náklady = 114 Kč (od 1.9.2022)

Neodhlášený oběd 7 letí 46 Kč + 77 Kč režijní a mzdové náklady = 123 Kč (od 1.9.2022)

Úplata za předškolního vzdělávání (školné) s platností od 1.9.2022: 450 Kč měsíčně.

Školné neplatí děti předškolního věku, které v daném kalendářním roce do 31.8. dovrší 5 let věku a odklady školní docházky.

Informace o způsobu placení stravného a školného:

Stravné a školné se platí dohromady vždy zálohově dopředu do 25. dne předcházejícího měsíce (Výpočet částky = denní sazba x počet stravovacích dnů + školné).

Vyúčtování stravného bude provedeno 1x ročně vždy na konci školního roku k 31.8.

Číslo účtu: 35-1649359389/0800 Česká spořitelna

Variabilní symbol:

100 (děti z MŠ J.Skupy)

200 (děti z MŠ J.Šoupala)

Konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítě.

Zálohová platba:

Věková kategorie do 6 let:

celodenní strava 1264,- Kč (37 Kč x 22 dnů + 450 Kč)

polodenní strava 1088,- Kč (29 Kč x 22 dnů + 450 Kč)

Věková kategorie do 7 let:

celodenní strava 1012,- Kč (46 Kč x 22 dnů) (odklady školní docházky)

polodenní strava 814,- Kč (37 Kč x 22 dnů)


Pokud posíláte nízké zálohové platby, prosím o jejich úpravu.

Děkuji za pochopení.