Mateřská škola Josefa Skupy

Orientační uspořádání dne v naší mateřské škole

6:00 - 8:50 hod.

 • scházení dětí (do 7:15 – 7:30),ve třídě „Sluníčko“(MŠ.J Skupy) , "Medvídek" (MŠ J. Šoupala)
 • spontánní hry dětí, zapojení do nabízených činností, ve skupinách nebo individuálně
 • individuálně plánované činnosti
 • ranní kruh – přivítání, vzájemné sdílení zážitků, naslouchání, seznámení s tématem dne, nabídkou činností v centrech aktivit, zpěv písní, kooperativní hry, slovní hry aj.
 • tělovýchovná chvilka (dle hudby, klavíru, relaxační cvičení, jóga, pohybová hra)

8:50 – 9:15 hod.

 • hygiena, svačina 9:15- 9:45 hod.
 • centra aktivit, skupinové činnosti, řízené činnosti, možnost pokračovat v započatých ranních činnostech či jejich dokončení, zařazení aktuálních činností, vycházejících ze zájmu a potřeb dětí
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku (v období pěkného počasí chodí děti ven již dříve)

11:30 – 12:30 hod.

 • hygiena, oběd

12:30 – 14:30

 • hygiena, poslech četby, odpočinek
 • náhradní klidné aktivity pro děti, které nespí
 • postupné vstávání

14:30- 14:50

 • hygiena, svačina

14:50 – 16:30 (MŠ J. Šoupala), 17:00 (MŠ J. Skupy)

 • odpolední zájmové činnosti - hry dle volby dětí, zájmové kroužky, individuální činnosti, rozchod dětí domů