Mateřská škola Josefa Skupy

Orientační uspořádání dne v naší mateřské škole

6:00 - 8:50 hod.

 • scházení dětí (do 7:15 – 7:30),ve třídě „Sluníčko“(MŠ J. Skupy) , "Medvídek" (MŠ J. Šoupala)
 • spontánní hry dětí, zapojení do nabízených činností, ve skupinách nebo individuálně
 • individuálně plánované činnosti
 • ranní kruh – přivítání, vzájemné sdílení zážitků, naslouchání, seznámení s tématem dne, nabídkou činností v centrech aktivit, zpěv písní, kooperativní hry, slovní hry aj.
 • tělovýchovná chvilka (dle hudby, klavíru, relaxační cvičení, jóga, pohybová hra)

8:50 – 9:15 hod.

 • hygiena, svačina

9:15- 9:45 hod.

 • centra aktivit, skupinové činnosti, řízené činnosti, možnost pokračovat v započatých ranních činnostech či jejich dokončení, zařazení aktuálních činností, vycházejících ze zájmu a potřeb dětí

9:45-11:45

 • pobyt venku (v období pěkného počasí chodí děti ven již dříve)

11:45 – 12:30 hod.

 • hygiena, oběd

12:30 – 14:30

 • hygiena, poslech četby, odpočinek
 • náhradní klidné aktivity pro děti, které nespí
 • postupné vstávání

14:30- 14:50

 • hygiena, svačina

14:50 – 16:30 (MŠ J. Šoupala), 17:00 (MŠ J. Skupy)

 • odpolední zájmové činnosti - hry dle volby dětí, zájmové kroužky, individuální činnosti, rozchod dětí domů

Režim dne je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo, ostatní činnosti je možné aktuálně upravovat dle akcí pro děti, jejich zájmů a vzniklé situace.