Mateřská škola Josefa Skupy

Náhradní prázdninový provoz v MŠ O. Synka

INFORMACE ŘEDITELKY MŠ OTY SYNKA 1834, K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU NA PRACOVIŠTI V MŠ O. SYNKA 1834/10, Ostrava - Poruba

Vážení rodiče, v rámci dlouholeté spolupráce mezi našimi mateřskými školami zajišťuje MŠ O.SYNKA prázdninový provoz pro děti z MŠ J.ŠOUPALA a její odloučené pracoviště, a to v měsíci SRPNU: od 01. 08. 2023 – do 25. 08. 2023 na pracovišti MŠ O. SYNKA 1834/10

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI k prázdninovému provozu:

➢ Vyplnit Žádost o přijetí do MŠ na dobu určitou ( ke stažení na www.msotysynka.cz - v záložce INFORMACE – DOKUMENTY ŠKOLY).

➢ Kopii vyjádření lékaře, potřebnou k přijetí dítěte do náhradní MŠ si předají ředitelky obou MŠ po obdržení Vaší Žádosti o přijetí. NEZASÍLEJTE!

➢ V termínu od 20. 3. 2023 – do 31. 3. 2023 naskenovanou Žádost o přijetí i s Vašim podpisem zaslat na email: [email protected], předmět: PRÁZDNINY popř. po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 720 372 430) osobně donést do ředitelny MŠ O. Synka Žádosti nezasílejte dříve, nebude k nim přihlíženo!!! V měsíci únoru a březnu zjišťujeme prázdninový provoz našich dětí, proto na dříve zaslané žádosti nebudeme reagovat.

➢ Emailem Vám bude potvrzeno přijetí Vaší žádosti a do 30 dnů od podání Vaší žádosti Vám opět emailem zašleme vyrozumění o přijetí dítěte na dobu určitou. Kapacita mateřské školy je omezena, není možné vyhovět všem žádostem. Prosím tedy o vzájemnou ohleduplnost.

➢ Veškeré informace, potřebné k přijetí k prázdninovému provozu na MŠ O. Synka jsou k dispozici na Žádosti o přijetí dítěte na dobu určitou.

➢ V případě nejasností kontaktujte ředitelku MŠ O. Synka na telefonním čísle 720 372 430. Děkuji Vám za pochopení a dodržení stanoveného postupu. V Ostravě – Porubě, dne 06. 02. 2023 Alena Janíčková, Ředitelka MŠ Oty Synka 1834