Mateřská škola Jana Šoupala

Zpívání u vánočního stromu ZŠ J. Šoupala

Vybraní předškoláčci třídy Sluníčko, Medvídek, Žabka a Jablíčko vystoupí pod vedením paní učitelky Pavly a Aleny s vánočním pásmem ve čtvrtek 1.12.2022 v ZŠ J. Šoupala od 16,00 hod. Jste všichni srdečně zváni, přijďte se zaposlouchat do vánočních melodií nejen našich dětí, ale i dětí z jiných MŠ a ZŠ J. Šoupala a zastavit se tak na chvíli v předvánočním čase.