Mateřská škola Jana Šoupala

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, OSTRAVA – PORUBA, JANA ŠOUPALA 1611, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

OD 1.9.2022 DO 31.8.2023

Ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §123 (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č.14/2005 Sb., § 6 odst.2 a odst.3 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání takto: •

  • základní částka je 450,-Kč za dítě v celodenním provozu
  • vzdělávání v MŠ se poskytuje bezúplatně dětem, které do 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let, a to až do zahájení povinné školní docházky (tzn. předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí úplatu za předškolní vzdělávání)
  • pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné

Podmínky pro platbu, snížení nebo prominutí úplaty jsou upraveny ve školním řádu, který je vyvěšen na webových stránkách školy a na informačních panelech v přízemí budovy.

V Ostravě - Porubě, dne 17.5.2022


Účinnost: od 1.9.2022                                                                                                                                   Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ