Mateřská škola Jana Šoupala

Vánoční vystoupení

Ve čtvrtek 1. 12. od 16.00 hod. vystoupí děti ze třídy Kočička se svým kulturním pásmem u ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Bližší informace o organizaci akce naleznete na nástěnce v šatně třídy Kočička.