Mateřská škola Jana Šoupala

Třídní schůzky rodičů

Ve čtvrtek 14. 9. se na všech třídách budou konat třídní schůzky rodičů. Od 15.30 hod. Vám budou předány informace ohledně školního a vnitřního řádu MŠ, Školního vzdělávacího programu MŠ, organizace školního roku 2023/2024, plánovaných akcí a kroužků, plateb v MŠ, provozních záležitostí a činnosti SPŠ. Prosíme, dle Vašich možností, o zajištění vyzvednutí dítěte před schůzkou. Děkujeme.