Mateřská škola Jana Šoupala

Prázdninový provoz

1. Žádám všechny rodiče, aby na připravené docházkové seznamy v šatnách dětí označili dny, kdy děti budou docházet v červenci do MŠ - nejpozději do 17.3.2023. Je to proto, že zaměstnanci budou čerpat dovolenou a je nutno naplánovat počet otevřených tříd. Docházka předškolních dětí v období hlavních prázdnin není povinná. Vážení rodiče, kapacita MŠ je omezená. Prosím o vzájemnou ohleduplnost. Pokud nepotřebujete umístit dítě o prázdninách do MŠ, přenechte toto místo dalším zájemcům, kteří nemají z různých důvodů zajištěno hlídání pro své děti. Věřte, že nejen my dospělí, ale i děti si potřebují o prázdninách odpočinout. Režim MŠ je o prázdninách zcela jiný, než jsou děti zvyklé za běžného provozu. Do MŠ budou docházet děti z pěti mateřských škol, budou umístěny v jiných třídách než jsou zvyklé v průběhu roku a také pedagogický personál se více střídá. O děti budou pečovat paní učitelky z MŠ J.Skupy i MŠ J.Šoupala.

2. Rodiče si mohou z vlastní iniciativy na srpen, kdy je naše MŠ uzavřena, osobně nebo telefonicky domluvit umístění svého dítěte v jiných MŠ, které budou mít v srpnu provoz. Přednostně však budou naše děti přijímány v náhradní MŠ O.Synka – pracoviště MŠ O.Synka. Postup přihlášení Vám bude sdělen samostatným letáčkem po projednání s ředitelkou MŠ O.Synka Alenou Janíčkovou.

3. Žádám všechny rodiče, kteří jsou plátci úplaty za předškolní vzdělávání, aby nezapomněli uhradit úplatu na měsíc červenec nejpozději do konce června / Úplatu je nutno zaplatit i přesto, že dítě nebude v MŠ fyzicky přítomno /.

4. V měsíci srpnu má škola zcela přerušen provoz, proto úplatu nevybíráme.

5. Prosím všechny rodiče o dodržení stanovených termínů, abychom mohli zajistit klidný a bezproblémový prázdninový pobyt dětí v MŠ. Děkuji.                                                                 

                                                                                                    V Ostravě, dne 23.1.2023 Jindřiška   Vavrečková, ředitelka MŠ