Mateřská škola Jana Šoupala

Poděkování

Vážení rodiče, děti,…

děkujeme vám všem, že společnými silami zvládáme ztížené podmínky provozu naší MŠ z důvodu rekonstrukce střešního pláště, kdy jsme se bohužel nevyhnuli zatékání do třídy Medvídek a části chodeb. Organizačně je vždy o děti řádně postaráno v souladu s dodržováním všech hygienických podmínek, za výrazného úsilí všech zaměstnanců. Děkujeme za vstřícnost a pochopení, za respektování a pomoc při náhlých organizačních změnách dle vzniklých situací. Velmi si toho vážíme, že i přes vzniklé nekomfortní podmínky jste nám a vašim dětem oporou. Bourací práce jsou ukončeny, teď se již bude pokládat nová střešní krytina.                                                                                                      Za celý kolektiv, Jana Mlýnková statutární zástupkyně.