Mateřská škola Jana Šoupala

Jarní vystoupení

Dne 29.3. se děti mohou těšit na lidové tanečky v podání Dětského souboru Heleny Salichové