Mateřská škola Jana Šoupala

Informativní schůzka

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informativní schůzku, která proběhne ve středu 14.9.2022 v jednotlivých třídách MŠ J.Skupy od 15,30 hodin.

Program:

  • změny ve školním řádu a organizaci chodu MŠ
  • povinné předškolní vzdělávání, jazyková příprava cizinců
  • plánované akce školy a jednotlivých tříd, výlety a nadstandartní aktivity
  • nabídka placených kroužků - termíny a časy
  • různé, třídní záležitosti

Informace Spolku příznivců MŠ J.Skupy

- čerpání rodičovského příspěvku za školní rok 2021/2022

- volba nových členů Spolku příznivců

- schválení rodičovského příspěvku na školní rok 2022/2023 Srdečně zvou zaměstnanci MŠ