Mateřská škola Jana Šoupala

Fotografování v MŠ - Jarní květy

Dne 16.3. od 8,00 hod. pro zájemce proběhne fotografování dětí. Možnost výběru série.  Bližší informace budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.